Corona protocol

Korfbalvereniging G.S.K.V. De Parabool

Corona protocol G.S.K.V. De Parabool Zaal (pdf)

Dit plan van aanpak is gericht op het organiseren van gemeenschappelijke trainingsactiviteiten voor de korfbalsport binnen de geldende verordeningen in verband met de strijd tegen het coronavirus. Het uitgangspunt van dit plan van aanpak is het door de KNKV opgestelde korfbal specifieke protocol en het door NOC*NSF ontwikkelde landelijke algemene sport protocol. Voor de openstelling van het Theehuisje^2 is het protocol gebaseerd op de richtlijnen in het Protocol Heropening Horeca.

Algemeen 

 • Personen die zich gaan laten testen (wegens gezondheidsklachten) dienen thuis te blijven en dit te melden bij Björn de Kruijf (06-83020230);
  ● Personen die in nauw contact zijn geweest met iemand die is besmet met het COVID-19 virus dienen 10 dagen thuis te blijven na het laatste contact en melden dit bij Björn de Kruijf;
  ● In het geval van een bevestigde corona besmetting, dient de desbetreffende persoon dit te melden bij Björn de Kruijf. Het bestuur zal dan de overige aanwezigen hierop attenderen;
  ●Personen die overig contact zijn van een positieve besmetting melden dit bij Björn de Kruijf en moeten extra goed letten op het afstand houden.

Training 

 • Deelname aan training is voor trainingsleden mogelijk door opgave via de link die in de trainingsleden WhatsApp groep wordt gezet;
  ● Meld je tijdig af voor de training op de gebruikelijke wijze, zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom;
  ● Kom niet eerder dan 10 minuten voor de start van de training aan bij het sportveld, maar zorg wel dat je op tijd bent; de eerste trainingsgroep op de avond mag 20 minuten van tevoren aanwezig zijn.
  ● Spelers komen omgekleed naar de training. Bij de ACLO is er na een training of wedstrijd gelegenheid om te douchen, echter doe dit waar mogelijk thuis;
  ● Voor het betreden van het veld desinfecteren spelers en trainers de handen. De vereniging zorgt voor handdesinfectans;
  ● In het materialenhok geldt een maximum van 2 personen;
  ● De 1,5 meter afstand tussen elkaar geldt buiten het veld en waar kan ook daar binnen;
  ● Per korfbalveld geldt een maximum van 24 personen;
  ● Bij het verlaten van het veld worden handen gedesinfecteerd;
  ● Spelers wordt aangeraden direct na thuiskomst van de training hun handen te wassen met water en zeep, tenminste 20 seconden.
  ● Ballen worden tussen de trainingen ontsmet;

Wedstrijd 

● Alle richtlijnen zoals vermeld bij trainingen gelden ook voor de wedstrijd;
● Wissels en coaches dienen naast het veld op banken of stoelen te zitten met onderling 1,5 meter afstand;
● Tijdens besprekingen en time-outs houdt iedereen 1,5 meter afstand;
● Er worden geen high fives gegeven, vermijd daarnaast contact met het gezicht;
● Tijdens het reizen met het OV is het dragen van een mondkapje vanuit de overheid verplicht, het dragen van een mondkapje in de auto is niet verplicht maar wordt wel geadviseerd;
● Ballen worden na de wedstrijd ontsmet;
● Alle spelers van beide partijen ontsmetten hun handen voor en na de wedstrijd;
● Toeschouwers en wisselspelers houden te alle tijden de 1,5 meter regel in acht, als zij langs het veld staan.