Corona protocol G.S.K.V. De Parabool

Corona protocol G.S.K.V. De Parabool per 25 september 2021 (pdf)

Het clubhuis van G.S.K.V. De Parabool bevindt zich op de Zernike-campus van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. De Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool hebben bepaald dat het schrappen van de beperkingen voor het hoger onderwijs, ook doorgevoerd wordt naar de clubhuizen die zich bevinden op het terrein van beide instanties. Er hoeft dus geen Corona-check plaats te vinden bij betreding van het clubhuis.

Onderstaand de richtlijnen voor het gebruik van het clubhuis van G.S.K.V. De Parabool:

● Er hoeft geen Corona-check uitgevoerd te worden bij betreding van het clubhuis;
● De 1,5 meter afstand en het verplicht zitten wordt losgelaten;
● Er geldt een maximale openingstijd van 06:00h tot 00:00h;
● De basismaatregelen ten aanzien van hygiëne en gezondheid blijven van kracht (o.a.
handen desinfecteren bij binnenkomst, hoesten en niezen in de elleboog en het zorgdragen
voor goede ventilatie). Bij klachten en/of een positieve test blijf je thuis en breng je het
bestuur op de hoogte.